نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقوم آموزشی

تقوم آموزشی


ثبت نام نیمسال دوم: 8 بهمن 1401

شروع کلاسهای درسی: 16 بهمن 1401

حذف و اضافه: 30 بهمن 1401

کنترل نهایی: 8 اسفند 1401

ارزشیابی: 16 اردیبهشت 1402

حذف اضطراری: 30 اردیبهشت 1402

پایان کلاسهای درسی: 18 خرداد 1402

شروع امتحانات: 25 خرداد 1402

پایان امتحانات: 8 تیر 1402