نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه‌های ارشد و دکتری

دفاعیه‌های ارشد و دکتری


◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حقوق عمومی با عنوان «امكان یا امتناع حق نافرمانی مدنی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مینا اکبری

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حقوق؛ گرایش جزا و جرم شناسی، با عنوان: «تاثیر مدل های حكومتی در جرم انگاری جرایم دولتی»، معاذ عبداللهی

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حقوق؛ گرایش عمومی، با عنوان: «آسیب شناسی اعمال اداری و ارائه الگوی شایسته»، علی مدحی

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق؛ گرایش عمومی، با عنوان: «اعتبار حقوقی عرف های اساسی در نظام حقوقی ایران»، فایزه خواجه زاده

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرمشناسی با عنوان «قرار نیابت قضایی»، امیر قاسم نژاد