نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان دانشکده

کارشناسان دانشکده


 

کارشناسان آموزش :

- آقای مهران سعادتی (36166173 - 025)

 

 

کارشناس پژوهش و گروه ها :

- آقای مجید استاد جلیلی