- پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

به دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران خوش آمدید

دفاعیه‌های ارشد و دکتری

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حقوق عمومی با عنوان «امكان یا امتناع حق نافرمانی مدنی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مینا اکبری

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حقوق؛ گرایش جزا و جرم شناسی، با عنوان: «تاثیر مدل های حكومتی در جرم انگاری جرایم دولتی»، معاذ عبداللهی

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حقوق؛ گرایش عمومی، با عنوان: «آسیب شناسی اعمال اداری و ارائه الگوی شایسته»، علی مدحی

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق؛ گرایش عمومی، با عنوان: «اعتبار حقوقی عرف های اساسی در نظام حقوقی ایران»، فایزه خواجه زاده

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرمشناسی با عنوان «قرار نیابت قضایی»، امیر قاسم نژاد

مجلات علمی دانشکده

پیام‌رسان‌های دانشکده

تقویم آموزشی

ثبت نام نیمسال اول: 8 تا 15 شهریور 99

شروع کلاسهای درسی: 29 شهریور 99

حذف و اضافه: 12 تا 14 مهر 99

حذف اضطراری: 6 تا 8 دی 99

ارزشیابی: 13 تا 18 مهر 99

پایان کلاسهای درسی: 24 دی 99

شروع امتحانات: 25 دی 99

پایان امتحانات: 9 بهمن 99

آغاز ثبت نام نیمسال دوم: 11 بهمن 99