- سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران خوش آمدید

دفاعیه‌های ارشد و دکتری

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حقوق عمومی با عنوان «امكان یا امتناع حق نافرمانی مدنی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مینا اکبری

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حقوق؛ گرایش جزا و جرم شناسی، با عنوان: «تاثیر مدل های حكومتی در جرم انگاری جرایم دولتی»، معاذ عبداللهی

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته حقوق؛ گرایش عمومی، با عنوان: «آسیب شناسی اعمال اداری و ارائه الگوی شایسته»، علی مدحی

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق؛ گرایش عمومی، با عنوان: «اعتبار حقوقی عرف های اساسی در نظام حقوقی ایران»، فایزه خواجه زاده

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرمشناسی با عنوان «قرار نیابت قضایی»، امیر قاسم نژاد

مجلات علمی دانشکده

پیام‌رسان‌های دانشکده

تقویم آموزشی

ثبت نام نیمسال دوم: 11 تا 15 بهمن 1399

شروع کلاسهای درسی: 2 اسفند 1399

حذف و اضافه: 16 تا 18 اسفند 1399

حذف اضطراری: 22 تا 24 خرداد 1400

ارزشیابی: 29 خرداد تا 2 تیر 1400

پایان کلاسهای درسی: 2 تیر 1400

هفته جبرانی : 5 تا 10 تیر 1400

شروع امتحانات: 10 تیر 1400

پایان امتحانات: 24 تیر 1400